História obce Proč
Proč leží v južnom okraji Nízkych Beskýd, v hornej časti východného prítoku Sekčova, v nadmorskej výške okolo 480 m.

Pročský majetok, podobne ako trstiansky a pušovský, od polovice 13. storočia patril zemanovi Germanovi z Chmeľovca a jeho potomkom. Po deľbách ich rozsiahlych majetkov sa jedna vetva usadila v Proči a názov dediny od začiatku 15. storočia používala v prídomku. Prvý doklad poznáme z roku 1423. Je zrejmé, že dedina jestvovala pred rokom 1423.

V písomnostiach z 15. - 16. storočia vyskytuje sa pravidelne pod názvom Proč, výnimočne pod názvom Prochfalua. Tento maďarský tvar môže dosvedčovať, že sídlisko vzniklo ako osada zemana Proča. Avšak takého zemana medzi početnými potomkami spomínaného Germana nepoznáme, hoci je o nich dostatok správ. Preto za pravdepodobnejšiu považujeme možnosť, že názov Proč je staršieho pôvodu.

Dedina Proč dokázateľne jestvovala začiatkom 15. storočia, pričom je pravdepodobné, že jestvovala nielen v 14., ale aj v 13. storočí. Jej pôvod zostáva nejasný. V 15. storočí patrila tunajším zemanom a v 16. storočí zemanom Giarmaniovcom.

V roku 1427 boli tunajšie domácnosti okrem richtárovej zdanené od 9 port. Neskôr väčšina sedliakov postupne stratila pozemky a upadli medzi želiarov. V rokoch 1543, 1567 a 1588 sedliakov zdanili od 4, 1 a 1 porty, pričom v roku 1567 hospodárili len tri domácnosti na polovičných usadlostiach. V uvedených rokoch boli 4, 8 a 6 želiarskych domácností. V roku 1600 sídlisko pozostávalo zo 14 obývaných poddanských domov a kúrie miestnych zemanov.

Proč bol aj koncom 16. storočia stredne veľkou dedinou s prevažne poddanským obyvateľstvom.