Vitajte na web stránke obce Proč
uvodChceme Vás privítať na oficiálnej stránke obce Proč. Na nej budete môcť nájsť rôzne články zo života obce, jej okolia a iné zábavne, či náučné rubriky.
 
Návrh rozpočtu obce proč na rok 2024

Návrh rozpočtu

 
Všeobecné závezné nariadenie obce Proč o miestných daniach a miestných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh

 
Návh k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Proč o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Návrh Dodatku

 
Verejná vyhláška

Zvolanie zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru "Rozvoj"

 
Zápisnica okrskovej volebnej komisie

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbach do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023

 
Zmena CP

 

Stiahnite si Poriadok

 
Zverejnenie Obce Proč

 
Výzva poslancov PSK 2023

 
Proč - verejný vodovod (2. etapa) - objekt armatúrna šachta