2. Zemepisné položenie
Dedina Proč leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v pramennej oblasti prítokov Sekčova a Tople. Má mierne zvlnený pahorkatinný, iba v severnej a severozápadnej časti miere členitý povrch. Tento povrch tvoria vrstvy treťohorného flyšu a štvrťohorné svahové hliny. Chotár je zväčša odlesnený a len v západnej časti sa nachádza nesúvislý les, ktorý je zmiešaný. Najčastejší výskyt druhov stromov sú borovice a z listnatých buky. Najbližší vrch pri dedine, ktorý je zároveň najvyšším na okolí, je Haľagoš s nadmorskou výškou 642 metrov. Nachádza sa na západnej časti chotára. Dedina leží v nadmorskej výške 480 metrov nad morom. Nadmorská rozsiahlosť, v ktorej je uložený celý chotár je od 400-642 metrov nad morom. Rozloha chotára predstavuje 586 hektárov.

Dedina patrila do Župy Šarišskej. Neskôr, pri zavedení okresov a krajov, do okres Giraltovce a kraja Prešov. V roku 1960 nastala zmena a obec bola zaradená do okresu Prešov a kraja Východoslovenského. Tvorí čas hranice Prešovského okresu na jej severo-východnej strane s okresom Bardejov.


Zdroj:
DEJINY OBCE PROČ
SEMINÁRSKA PRÁCA ANDREJA SPIŠÁKA 1995

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

V zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Proči, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2018 (t. j. v sobotu) o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Celý článok...

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 04 Spetember 2019, 17:04