3. Najstaršie obdobie
Najstaršie stopy osídľovania priamo v chotári obce nie sú jasne. Sú iba domnienky na základe určitých správ a nálezísk. Najstaršie stopy osídľovania okolia sú z obdobia staršej a mladšej bronzovej doby a zo staršej železnej doby. Tieto stopy sa našli v okolí obce Chmeľov, ktorá je vzdialená od Proča štyri kilometre. Možno určitý styk bol aj s chotárom obce Proč. Ďalšie stopy osídľovania sú možné z obdobia 8.-9. storočia. V tom čase juhovýchodne od Chmeľova bolo veľkomoravské sídlisko. Dôkazom je aj nájdený prsteň zo znakom kríža, ktorý bol pravdepodobne vyrobený v Nitriansku. Ukazuje spojenie hmotné, ako aj duchovné západného Slovenska s východným, so Šarišom. Je to aj dôkaz dotyku cyrilo-metodského kresťanstva s týmito končinami. Je možné, že začiatky osídľovania nášho chotára sa začínajú práve v tomto období.


Zdroj:
DEJINY OBCE PROČ
SEMINÁRSKA PRÁCA ANDREJA SPIŠÁKA 1995