Verejná vyhláška

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

Na stiahnutie