Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Proč, zo dňa 02.01.2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,  a voľbu predsedov komisií
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce

Schvalený dokument:

Uznesenie 2.1.2015

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili  voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri voľbách do orgánov samosprávy obcí bol zriadený  jeden  volebný obvod, v ktorom pracovala jedna 5-členná miestna volebná komisia. Miestna volebná komisia  zaregistrovala predložené kandidátne listiny a zároveň vykonávala funkciu okrskovej volebnej komisie.Voľby boli dobre organizačne a materiálne zabezpečené.

Celý článok...

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 04 Spetember 2019, 17:04