Všeobecného záväzného nariadenia obce č.1

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Proč - návrh:

Dakument na stiahnutie.pdf

 

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 04 Spetember 2019, 17:04