VZN č. 2 a 3

Doumenty na stiahnutie:

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E  č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy  a školských zariadení  na rok 2017.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Proč č. 3/2016 zo dňa 14.12.2016 o verejnom vodovode.

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Proč konané dňa 2. decembra 2006 v budove OcÚ v čase od 7.00 do 20.00 hod.:
Celý článok...

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 04 Spetember 2019, 17:04