Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v združení obcí Haľagoš