Realizácia chodníka v obci Proč

ieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky dobudovaním chodníka v centrálnej časti obce popri hlavnej komunikácii vedúcej do obce. Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, k zvýšeniu estetickej úrovne obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov, k podpore marginalizovaných skupín v obci.

Dokument na stiahnutie

 

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Utorok 13 August 2019, 08:37