Voľby do NR SR 2010, 12. júna 2010
Dňa 12. júna 2010 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny sa budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 1. februára 2010 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republikyRozhodnutie_o_vyhlaseni_voliebNRSR2010.pdf (26 kB) (26 kB)
  • Voľby poštou – volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republikyVolba_nemaTna_uzemiSlovenskej_republiky.pdf (47 kB) (47 kB)
  • Voľba poštou – volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územiaVolb_zdrziava_mimo_jej_uzemia.pdf (48 kB) (48 kB)
  • Informácia pre voličainfo_pre_volica.pdf (22 kB) (22 kB)
  • Voličský preukazvolicsky_preukaz.pdf (21 kB) (21 kB)

Zoznam kandidátnych listín a kandidátov

 

Číslo kandidátnej listiny 1 Číslo kandidátnej listiny 2 Číslo kandidátnej listiny 3

Číslo kandidátnej listiny 4 Číslo kandidátnej listiny 5 Číslo kandidátnej listiny 6

Číslo kandidátnej listiny 7 Číslo kandidátnej listiny 8 Číslo kandidátnej listiny 9

Číslo kandidátnej listiny 10 Číslo kandidátnej listiny 11 Číslo kandidátnej listiny 12

Číslo kandidátnej listiny 13 Číslo kandidátnej listiny 14 Číslo kandidátnej listiny 15

Číslo kandidátnej listiny 16 Číslo kandidátnej listiny 17 Číslo kandidátnej listiny 18