Oznamenie o spracovaní Programu rozvoja obce Proč na roky 2016 - 2022

Dokument na stiahnutie

 

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

ieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky dobudovaním chodníka v centrálnej časti obce popri hlavnej komunikácii vedúcej do obce. Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, k zvýšeniu estetickej úrovne obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov, k podpore marginalizovaných skupín v obci.

Dokument na stiahnutie

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 04 December 2019, 10:18