Pozvánka

9. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Proči, ktoré sa uskutoční dňa 29.09.2016 o 19.30 v zasadačke obecného úradu. Program v dokumente na stiahnutie:

Dokument na stiahnutie.pdf