Výrub stromov

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenia miestnej obhliadky.:

Dokument na stiahnutie.pdf