Výrub stromov

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenia miestnej obhliadky.:

Dokument na stiahnutie.pdf

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Cieľom realizovaného projektu je zlepšenie základnej infraštruktúry obce dobudovaním verejného vodovodu, a tým aj napojenie dôležitých obecných budov na verejnú vodovodnú sieť, zvýšenie úrovne základných služieb obce, ktorá je nevyhnutnou podmienkou jej ďalšieho rozvoja v hospodárskej i sociálnej oblasti, pozitívne ovplyvnenie sociálnej situácie obyvateľov obce zohľadnením sociálneho aspektu pri obstarávaním dodávateľa stavebných prác, podpora marginalizovaných skupín v obci, dosiahnutie pozitívnych zmien v obci.

Dokument na stiahnutie

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Pondelok 08 August 2022, 09:51