Návrh viacročného rozpočtu obce PROČ na rok 2017

Návrh viacročného rozpočtu obce PROČ na rok 2017 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie:

Dokument na stiahnutie.pdf

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 9 externých prístupových bodov a 1 interného prístupového bodu zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách.

Výzva na predkladanie ponúk
Aktualizácia Vyzvy na predkladanie ponuk
Popis pris tupových bodov Proč
Mapový podklad

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Nedeľa 26 November 2023, 19:04