Viacročný rozpočet obce PROČ na rok 2017

Viacročný rozpočet obce PROČ na rok 2017 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie:

Dokument na stiahnutie.pdf