Vy?zva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektory?ch zákonov. Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne uloženy?m odpadom v obci Proč.

Dátum zverejnenia: 12.4.2017

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

OBEC PROČ zverejňuje e-mailovú adresu na doručovanie oznámenia starostovi obce Proč o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie v Proči a okrskovej volebnej komisie v obci Proč pre voľby do organov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022:

obec.proc@gmail.com

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Utorok 11 Jún 2024, 09:38