Oznamy
Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

V súlade s ustanovením § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Celý článok...
 
Záverečný účet Obce PROČ za rok 2021

Dokument na stiahnutie

 
Zápis detí do Materskej školy Proč na školský rok 2022/2023

OZNAM o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023

Celý článok...
 
Výzva na predkladanie ponúk

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 9 externých prístupových bodov a 1 interného prístupového bodu zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách.

Výzva na predkladanie ponúk
Aktualizácia Vyzvy na predkladanie ponuk
Popis pris tupových bodov Proč
Mapový podklad

 
Návrh rozpočtu obce Proč na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Proč na rok 2022

 
Zriadenie núdzového(únikového) schodiska pri kultúrnej miestnosti

Na základe schválenia Predsedom PSK p. PaeDr. Milanom Majerským, PhD., bola obci poskytnutá dotácia na projekt :,,Zriadenie núdzového(únikového) schodiska pri kultúrnej miestnosti“ vo výške 1 500,00 Eur. Projekt bol úspešne ukončený.

 
URBÁR pozemkové spoločenstvo Proč

POZVÁNKA

Výbor pozemkového spoločenstva Proč pozýva svojich členov na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 14.08.2021 o 16:00 v spoločenskej miestnosti obecného úradu Proč.

Dokument na stiahnutie

 
VYHLÁSILI SME VÝZVU NA PODPORU MALÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV NA ÚZEMÍ MAS ŠAFRÁN!

 
VYHLÁSILI SME VÝZVU NA PODPORU MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV NA ÚZEMÍ MAS ŠAFRÁN!

 
Záverečný účet Obce PROČ za rok 2020

Dokument na stiahnutie

 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL