Oznamy
Odstúpenie od zmluvy

Zrušenie výzvy PPA: Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastich, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, ylepšovania alebo rozširovania miestnych yákladných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Celý článok...
 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Predmet zákazky: „Modernizácia športového a relaxačného centra - Proč“.

 

Celý článok...
 
Vy?zva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektory?ch zákonov. Predmetom zákazky je sanácia miesta s nezákonne uloženy?m odpadom v obci Proč.

Celý článok...
 
Vtáčia chrípka - Oznam

Súbor na stiahnutie

 
Harmonogram vývozu KO 2017

Harmonogram vývozu komunálného odpadu a zberu druhotných surovín v roku 2017.

 
Výrub stromov

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub dreviny a nariadenia miestnej obhliadky.

Celý článok...
 
Návrh viacročného rozpočtu obce PROČ na rok 2017

v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.

Celý článok...
 
Viacročný rozpočet obce PROČ na rok 2017

v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.

Celý článok...
 
Prerušenie dodávky elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny v termíne 21.september 2016 od 7.30 do 17.00.

Celý článok...
 
Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou, dodávka sanácie miesta s nezákonne uloženým odpadom v obci Proč.

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Predmetom zákazky je vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. V čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk sa na verejných priestranstvách nenachádza WiFi pripojenie, ktoré by zasahovalo viac ako 30% do pokrytia vybudovaného bezdrôtového prístupového bodu. K pokrytiu verejných priestranstiev WiFi pripojením bude dodanie tovarov – 9 externých prístupových bodov a 1 interného prístupového bodu zahrňujúcich potrebné nevyhnutné príslušenstvo s inštaláciou a montážou WiFi siete. Vybudovaná WiFi sieť bude používať označenie siete (SSID) WiFi pre Teba a poskytovať internetovú konektivitu s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps bezplatne všetkým občanom a návštevníkom obce. Prístupové body budú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách.

Výzva na predkladanie ponúk
Aktualizácia Vyzvy na predkladanie ponuk
Popis pris tupových bodov Proč
Mapový podklad

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Pondelok 02 Október 2023, 08:17