Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška - Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Adresát písomnosti Štefan Sučka