Úradná tabuľa obce

Úradná tabuľa obce

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Erik Feňák

Verejná vyhláška - Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Adresát písomnosti Štefan Sučka