20. výročie ZO SZCH Proč

 

Pri tejto príležitosti som sa rozhodol priblížiť Vám činnosť našej ZO a zhrnúť 20 rokov nášho fungovania. Najprv by som sa rád vrátil v čase. S pomocou starších členov a hlavne pani Anny Vargovej by som Vám rád napísal o prvej ZO Proč ktorá v obci fungovala asi od roku 1970 do roku 1989. Okolo roku 1968 sa k chovateľom v Čelovciach pripojili Andrej a Ján Fečoví. V roku 1970 sa k ním pridali Anna Vargová a Juraj Krištof, ale pre veľký záujem o chovateľstvo sa rozhodli pre vlastnú organizáciu. Aj keď o drobnochov, ako taký, nemali všetci záujem, ale do organizácie vstúpili aj kvôli krmivu, ktoré sa nedalo inak zabezpečiť. V obci neboli záhradkári, tak chovatelia v jeseni robili aj výstavy ovocia a zeleniny. Víťazov oceňovali rôznymi cenami. Robili sa tanečné zábavy s tombolou a zo zisku sa vyrábali výstavné klietky a chovatelia si šetrili na výstavy v Nitre a Brne. Členom sa uhradili cestovné lístky a nakúpili sa chovné samce do chovu. Organizovali pre mládež a dospelých športové súťaže. Haľagoš vtedy ešte nebol elektifikovaný, ale pre nich to nebol problém postaviť dočasné stĺpy pre osvetlenie a živú hudbu. Účastníkov totiž bolo dosť. V medzinárodnom roku detí sa im postarali o program počas všetkých nedelí v roku. V lete aj v zime. V lete sa venovali letným športom, prechádzkam a v zime zimným športom. Tento celoročný program ukončili maškarným plesom, kde deťom odovzdali diplomy a ceny. Aj keď mi starší členovia povedali, že to bolo vyčerpávajúce, chceli svojim deťom spestriť život. Chovatelia najviac chovali hydinu - Hempšírky, Plymutky, Minorky, Velsumky, ba ako prví na Slovensku chovali Vlašky striebrokrké. Chovali sa kačice a husi. Vajcia sa dodávali do liahní. Z holubov chovali České čajky, Komarňanské kotrmeliaky, Slovenské hrvoliaky, Pražské hrvoliaky a iné. Z králikov chovali Belgické obri, Francúzske barany, Nemecké strakoše, Viedenské, Malé barany, Činčily a pod. Mladých chovateľov posielali počas prázdnin do celoslovenských chovateľských zväzov. Výstavy sa robili aj v obci ale zvieratá sa posielali aj na výstavy v Nitre a v Čechách. Naša obec je ešte v jednom unikátna, pani Anna Vargová bola ako prvá žena posudzovateľka holubov a králikov v celom Československu. Pozývali ju posudzovať na výstavách po celom Slovensku, v Českej republike aj v Maďarsku. Starší chovatelia si ju ešte pamätajú z výstav v Nitre aj v Čechách. Patrí jej za to veľká vďaka.

A teraz niečo o súčastnej ZO SZCH Proč. Keďže králiky a holuby som choval už ako chlapec a postupne do môjho chovu pribúdali čistokrvné králiky, chcel som sa zúčastňovať výstav a porovnávať svoje odchovy z inými chovateľmi. A tak po dlhých debatách zo svojim chovateľským vzorom Štefanom Krištofom a Annou Vargovou vtedajšou starostkou obce sme sa dohodli, že chovateľský spolok v obci založíme. A tak sa 17. marca 1999 konala ustanovujúca členská schôdza, ktorú viedla Anna Vargová. Prítomných bolo desať chovateľov, ktorí tiež zdieľali nadšenie pre chov čistokrvných zvierat. Hneď na tejto schôdzi sa konali aj voľby, ktoré skončili takto :

 

 • predseda ZO - Peter Fečo
 • tajomník Zo - František Talian
 • hospodár Zo - Štefan Krištof
 • hydinárska komisia - Juraj Krištof
 • králikárska komisia - Andrej Bľanda
 • holubárska komisia - Jozef Leško ml.

 

V tom istom roku sme už úspešne vystavovali na výstave v Stuľanoch - 2x čestná cena.

Ďalší rok pribudlo 5 nových členov. Troch členov sme mali aj z Podhoran. Mali sme aj mladých chovateľov, ktorých už teraz bohužiaľ nemáme. Teraz majú mladý iné koníčky, ale aj medzi staršími chovateľmi to nadšenie postupne opadalo až nás ostalo šesť aktívnych členov v našej ZO. Za tých 20 rokov sme postupne vystavovali na viac a viac výstavách. Vymenujem niektoré : Stuľany, Prešov, Demjata, Michalovce, Košice, Brezovica, Geča, Barca, Petrovany no hlavne v Nitre. Získavali sme aj ocenenia - čestné ceny, víťazné kolekcie a pod.

Päť krát sme získali titul Majster Slovenska a štyri krát Šampión slovenskej republiky. Na tak malú organizáciu s tak malých počtom členov je to obrovský úspech. Štefan Krištof vstúpil do klubu chovateľov Nemeckých strakáčov a Českých strakáčov. Aj tu v klubovej úrovni pravidelne získava rôzne ocenenia. Nebudem menovať všetkých chovateľov, ktorí za 20 rokov našej ZO vystavovali a úspešne reprezentovali našu obec, ale chcem sa im v mene našej ZO poďakovať. Zameranie chovu drobných zvierat najlepšie vystihuje heslo: "Pre radosť, krásu a úžitok". Je pre nás radosťou sa starať o naše zvieratá denno-denne. Úžitok nám prinesú svojou produkciou, predajom alebo ich zhodnotením. O krásu tých najlepších zvierat sa radi podelíme na výstavách. Pre každého chovateľa je výstava sviatočný deň na ktorý sa pripravuje celý rok. Stretnutia s priateľmi, nekonečné rozhovory o zvieratách, krmivách, správnom kŕmení, ale aj o chorobách, ktoré čoraz viac poškodzujú naše chovy. Ak sa zadarí prevziať si ocenenia a doma sa pochváliť. Nakoniec popredať zvieratá, ktoré už nepotrebujeme do chovu, alebo si nejaké kúpiť na oživenie chovu. Po výstavách začína opäť príprava na ďalšiu sezónu. Po posledných voľbách pracujeme v tomto zložení:

 

 • predseda ZO - Štefan Krištof
 • tajomník ZO - Peter Fečo
 • hospodár ZO - František Talian
 • hydinárska komisia - Jozef Gáll
 • králikárska komisia - Jozef Briškár
 • holubárska komisia - Štefan Palko

 

Momentálne v našich chovoch máme - Oravku bielu, Oravku zdrobnelú, Australorpu, Nemeské strakoše, České strakáče, Francúzske barany, Burgundské, Malé barany, Komarňanské kotrmeliaky, Pomoranské hrvoliaky a pod.

Radi do našej ZO privítame nových členov, ktorý by mali záujem o chov čistokrvných zvierat.

Nakoniec sa chcem v mene všetkých chovateľov poďakovať našim manželkám, rodinám, ktorí nám tento krásny koníček tolerujú a zdieľajú s nami úspechy, ale aj sklamania spolu s nami. Bez nich by to nešlo.

Prajem všetkým chovateľom veľa chovateľských úspechov nech máme čím kŕmiť a naše manželky nech majú čo variť - hlavne zdravo z domáceho chovu.

Autor: Peter Fečo s pomocou Anny Vargovej a chovateľov

Fotografie z vývoja našej ZO nájdete vo fotogalérii.

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili  voľby do orgánov samosprávy obcí. Pri voľbách do orgánov samosprávy obcí bol zriadený  jeden  volebný obvod, v ktorom pracovala jedna 5-členná miestna volebná komisia. Miestna volebná komisia  zaregistrovala predložené kandidátne listiny a zároveň vykonávala funkciu okrskovej volebnej komisie.Voľby boli dobre organizačne a materiálne zabezpečené.

Celý článok...

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Utorok 14 Máj 2024, 15:07