Za dva dni dve slávnosti!
V nedeľu 21.6.2009 a v pondelok 22.6.2009 sa v obci udiali dve slávnosti.

Na prvej ,za prítomnosti provinciála , viceprovinciála misionárov a misionárok MSC , rímskokatolíckych a gréckokatolíckych duchovných ,rehoľných sestier ,veriacich zo všetkých filiálnych a okolitých obcí ,odslúžil svoju primičnú omšu páter Martin Peter Pavúk MSC.

Kňazské svätenie prijal 19.6. 2009 v kostole v Nitre na Klokočíne z rúk gréckokatolíckeho biskupa Petra Rusnáka.

Páter Martin je od 1.07.2009 správcom farnosti v Nitre.

V pondelok 22.6 2009 si pri slávení svatej omše ,za prítomnosti svojich spolubratov a veriacich všetkých filiálnych obcí pripomenuli 10. výročie od vysviacky za rímskokatolíckych duchovných bratia - dvojičky Jozef a Andrej Spišák.Po kaplánskych skúsenostiach je Jozef správcom farnopsti v

Hankovciach pri Bardejove a Andrej je správcom farnosti vo Vinnom pri Michalovciach.

Drahí naši rodáci!

V podobe naších modlitieb a prosieb vám vyprosujeme milosť Božiu, aby ste mali stále dosť síl kráčať za Kristom po všetky dni vášho kňazského života. Nech vám v tom dobrotivý Pán Boh pomáha a P. Mária Sedembolestná nech vám vždy vyprosuje veľa milostí vo vašej zodpovednej a náročnej kňazskej službe.