Partnerstvo Šafrán je podporené…

Pripájame oznámenie riadiaceho orgánu o výsledkoch z hodnotenia integrovaných stratégií rozvoja územia a výbere miestnych akčných skupín:  partnetrstvo-safran-vyhodnotenie.pdf