Život do rybníkov
PDF prezentácia

Stromy, jazierka plné ry?b, čistá príroda, detsky? smiech, vôňa pečenej klobásky, jednoducho rodin nápohoda. Takto si ľudia pamätajú niekdajšiu slávu rybníkov nachádzajúcich sa asi 1,5 kilometra od obce Lada. Bola to takmer tradícia nedeľnej prechádzky rodičov s deťmi, či už starších párov. Malá túra popri potôčiku až do zátišia stromov a jazierok bola u ľudí mimoriadne obľúbená. Bol to spôsob ako načerpať novú energiu, nady?chať sa čerstvého vzduchu či len nakŕmiť rybičky kúskom chleba. Toto príjemné miesto medzi obcami Lada a Nemcovce vybudoval Vincent Ďuraš v 80-tych rokoch. Žiaľ, čas plynie a táto oáza pokoja pre okolité dediny už vyše 16 rokov chátra.

Myšlienku revitalizácie rybníkov sme sa pokúsili premeniť na skutočnosť realizáciou projektu „Život do rybníkov", ktory? sa uskutočnil vďaka podpore Grantového programu MAS Šafrán Za zdravím a poznaním 2012. Tento projekt sme realizovali nielen ako poďakovanie za to, že sme v minulosti mali možnosť tieto miesta s obľubou navštevovať no zároveň sme chceli súčasnej mládeži sprístupniť znovu poľudšteny? kus prírody. A navyše sme mali za cieľ dať priestor mlady?m z okolia realizovať sa v rámci dobrovoľníckych prác a zúčastniť sa na ochrane prírody.

Pred revitalizáciou boli „Rybníky" žiaľ v zanedbanom stave. Už viac ako 16 rokov sa o nich nik nestaral a teda pustli. Boli zarastené bujny?m porastom vysokej trávy, kríkov ako aj divo rastúcich stromov. V jazierkach boli nánosy bahna a ani prítok a odtok vody už nefungoval. Po lavičkách kde kedysi sedeli deti a opekali si slaninku, alebo ich rodičia posedávali a relaxovali ostali už len prehnité dosky, ba v horšom prípade už len železné rúrky. Studnička s krištáľovo čistou vodou bola znečistená. Taktiež divoké ohniská už neboli ani bezpečné ani pekné na oko.

Počas mesiacov júl a august sa na realizácii zúčastnilo 15 dobrovoľníkov prevažne z radov mlady?ch. Pracovať sa začalo vykosením a vyčistením „Rybníkov" od vysokej trávy, kríkov a divy?ch porastov. Dobrovoľníci vyzbierali štyri mechy odpadkov. Ďalšou potrebnou činnosťou bolo vyčistenie a prehĺbenie dna rybníkov. Následne sa pracovalo na umiestnení novy?ch lavičiek a vyčistení a oprave studničky. Na mieste kde bolo divoké ohnisko sa vykopala jama, doviezli sa okruhliaky a spolu s kamenárskym lepidlom sme urobili nové pevné ohnisko. Ďakujeme všetky?m dobrovoľníkom za pomoc.

3. augusta 2012 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie rybníkov a jeho prezentácia verejnosti. Celkovo sa zúčastnilo 57 ľudí z obcí: Lada, Nemcovce, Kapušany, Pušovce, Podhorany a Dulová Ves. Pre hostí bolo zabezpečené pohostenie vo forme tradičnej opekačky.

Do budúcnosti členovia združenia plánujú dobrovoľnícku starostlivosť o „Rybníky" a rozvoj turistického ruchu v tejto lokalite ako aj v priľahly?ch dedinách. Cieľom je dosiahnuť slávu a vysokú návštevnosť ty?chto „Rybníkov" ako to bolo kedysi. Napomôcť by tomu mohlo aj napojenie na cyklisticky? chodník cez územie MAS Šafrán.

Občianske združenie Krajšie Slovensko vzniklo 5.12.2011 a má troch členov - Ján Katica (štatutárny zástupca), Petra Švecová, Patrik Katica. Zameranie O.Z. je podieľať sa na rozvoji obcí a regiónov, snaha chrániť kultúrne a prírodné pamiatky ako aj pomáhať rozvíjať cestovny? ruch v ty?chto lokalitách. Dôvodom prečo sme vznikli je snaha pomôcť životnému prostrediu a zároveň je našim cieľom chrániť prírodné a kultúrne poklady v našom okolí.

zivot


Ján Katica
predseda združenia Krajšie Slovensko

Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript