Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1/2017
Justiňak Peter
Údržba miestných komunikácií
2.1.2017
2/2017
CINAD
Práce atožeriavom
23.1.2017
3/2017
MAZAD
Vyžahovanie a vývoz žumpy
6.2.2017
4/2017
MP Kanal
Čistenie kanalizácie
13.2.2017
5/2017
Vladimír SALOKA
Oprava a revízia pl. kotla
27.2.2017Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1/2016
MAZAD
Čistenie koryta potoka
9.5.2016
2/2016
REAL STYLE
Vyprecovanie VZN
27.5.2016
3/2016
Jaroslav Molnár
Preprava
31.5.2016
4/2016
Creat Studio
Tovar
7.7.2016
5/2016
REAL STYLE Vyprecovanie štúdie Sanácia
11.7.2016
6/2016
Ján Vojtek
Rekonštrukcia schodiska
11.7.2016
7/2016
Ján Vojtek Zateplenie budovy č. 89
25.7.2016
8/2016
Thome Lighting Zapožíčanie osvetlenia
27.10.2016
9/2016
Ján Namešpetra
Zameranie potoka
14.11.2016Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1/2015
Ing. Tomaš Velebír
Aktualizácia projektovej dokumentácie
16.2.2015
2/2015
Ján Namešpetra
Zameranie parcely č. 167
17.3.2015
3/2015
B: Arch, s.r.o.
Projektová dokumentácia zateplenia ZŠ
19.3.2015
4/2015
Molnár Jaroslav
Preprava autobusu Proč - Prešov
11.5.2015
5/2015
Molnár Jaroslav
Preprava autobusu
11.5.2015
6/2015
Martin Kočár
Oprava miestnej komunikácie
12.5.2015
7/2015
OZ SUCHE KARKI
Vystupenie MDD
15.6.2015
8/2015
Ing. Cyril Tuhrin
Dodanie projektu KAMER.
17.6.2015
9/2015
AVE SK, s.r.o.
Gumový grancat
20.7.2015
10/2015
ASFALTER, s.r.o.
Pokladka
10.8.2015
11/2015
BARIBAL, s.r.o.
Dodanie paplónov
17.9.2015Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1/2014
GaK ústav Bratislava
Hromadné údaje z katastra
7.1.2014
2/2014
Orim extra plus
Vývoz odpadu
4.3.2014
3/2014
SPP
Vytýčenie pod. pl. vedení
31.3.2014
4/2014
Marek Migaš
Oprava nád. na odpad
1.4.2014
5/2014
D-J service
Dodanie kuch. robota
7.4.2014
6/2014
Handzuš vytvárne práce
Vyroba a dodanie tabuľ
7.4.2014
stiahnuť
Vychodoslovenská energetika a.s.
Objednávka programu BIZNIS
16.5.2014
7/2014
AZ-Elpromt
Oprava ver.rozhlasu
1.6.2014
8/2014
Ján Namešpetra Porealizačné zameranie 9.6.2014
9/2014
L-DEN Slovakia
Výroba a realizovanie aut. zastavky
24.7.2014
10/2014
MARO, s.r.o.
Zemné práce
24.7.2014
11/2014
KAPINO, s.r.o.
Chotník a spevnenie svahu ŠRC
22.8.2014
12/2014
OVOMONT Chotník III etapa
8.9.2014
13/2014
GEOMETRAN
Porealizačné zameranie chotníka III etapa
22.9.2014
14/2014
ZVAR J. GRECH
Odborný inž. a geo. posudok
22.9.2014
15/2014
JV-GASTRO, s.r.o.
Podanie stravy
20.11.2014
16/2014
AZ-Elpromt Oprava ver. osvetlenia
12.12.2014
17/2014
Justiňak Peter
Údržba miest. komunikácií
15.12.2014
18/2014
JV-GASTRO, s.r.o.
Obj. stravy
30.12.2014Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1/2013
Alfa print, s.r.o.
Preprava 09.01.2013 51.50
2/2013
Vychodoslovenská energetika, s.r.o.
Program Biznis 29.04.2013
3/2013
Moundfield
Mot. kosačka a prísl. 31.04.2013
5/2013
OZ PRE UMENIE
Divadelné predstavenie 08.06.2013
6/2013
Sitarčik Pavol
Doprava autobusom 01.07.2013
7/2013
STAVOPROJEKT, s.r.o.
Projekt dopravného značenia 28.07.2013
8/2013
MAZAD
Vyspravky vytlkov 01.08.2013
9/2013
Michal Andrejko
Stavebné a maliarské práce
05.08.2013
10/2013
EZV, sro
Servisná prehliadka u. vody
21.08.2013
11/2013
KLAMPIARSTVO, Miroslav Eliaš
Oprava strechy, dodávka a montáž snehových lapačov
20.09.2013
12/2013
MAREK KRIŠTOF Kovová brána, kovové mreže
3.11.2013
13/2013
GEOMETRAN, Ján Namešpetra
Porealizačné zameranie
5.11.2013
14/2013
Justiňak Peter
Údržba miestných komunikácií
11.11.2013
15/2013
Viktor Baláž
Práce montážnou plošinou
18.12.2013Číslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
6/2012
PAVOL SITARČÍK Preprava 27.06.2012 neuvedená
9/2012
KMK Servis Zemné práce 22.10.2012 neuvedená
10/2012
Obec Pušovce Vývoz zeminy 22.10.2012 neuvedená
11/2012
S.V. Servis Revízia plynových kotlov 13.11.2012 neuvedenáČíslo Dodávateľ Predmet Dátum vystavenia
Suma
Poznámka
1/2011 Katastrálny úrad v Prešove Poskytovanie hromadných údajov z katastra nehnuteľností 04.01.2011 oslobodený
2/2011
Obec Pušovce Vývoz VKK 10.02.2011 neuvedená
3/2011
PROTEAK s.r.o Výroba pódia a regálov 15.02.2011 neuvedená
4/2011
PROTEAK s.r.o Výroba skrin.zostavy pre MŠ 28.02.2011 neuvedená