Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Rok 2024

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Grantovom účte zmluva
19.03.2024

Rok 2023

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok 1/2023 Fúra s.r.o. k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi dodatok

01.01.2023
Dodatok 1/2023 PHZ tender, s.r.o. k zmluve o dielo dodatok

06.02.2023
323 0797 Dobrovoľná požiarná ochrana poskytnutie dotácie zmluva
3000 27.04.2023

Rok 2022

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Dodatok č.3 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 40/001/19 dodatok
344,35 EUR 08.02.2022
Miriam Kulíková ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY projektu Wifi pre Teba v obci Proč zmluva
300,00 EUR 14.03.2022
3220768 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Dotácia pre DHZ Proč zmluva
3000,00 EUR 02.05.2022

Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte zmluva

19.05.2022
ZLP-VT-2021-0488 DEUS Zmluva o prevode výpočtovej techniky zmluva
100 EUR 21.09.2022

Rok 2021

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
TISPO, a.s. Dohoda o zrušení zmluvy zmluva


OVO-MONT Dohoda o zrušení zmluvy zmluva


Dodatok č.1 Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 40/001/19 dodatok
344,35 EUR 05.02.2021
PHZ tender, sro Zmluva o dielo zmluva
400,00 EUR 23.02.2021
Dodatok č.1 Slovenská Republika - Štatistický úrad SR Dodatok k zmluve o výpožičke dodatok

16.03.2021
Petrušová, Fečo, Fečo Nájomná zmluva na pozemok zmluva
3x20 EUR rok 1.1.2021
DHZ SR Dotácia DHZ zmluva
3000,00 EUR 12.05.2021
Premier Consulting Dodatok k zmluve o dielo JO 140116-1-1 dodatok

13.08.2021
Slovenský pozemkový fond Zmluva o prevode vlastníctva zmluva
4944,00 EUR 24.06.2021
Prešovský samosprávny kraj Poskytnutie dotácie kultúra zmluva
1500,00 EUR 13.08.2021
E-cycling sro Dodatok k Zmluva o odpadoch dodatok

17.09.2021
Ing. Lipka Peter Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zmluva
300,00 EUR 30.09.2021
ATEX-OK,sro Zmluva o dielo - verejný vodovod e.2 zmluva
25073,81 EUR 18.11.2021
innogy Slovensko s.r.o. Zmluva o združenej dodávke plynu zmluva

16.12.2021

Rok 2020

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1/2020 ZO SZCH Proč Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Proč v roku 2020 zmluva
400 10.2.2020

40/001/19 Prima Banka Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/001/19 dotatok

10.2.2020

1/2020 FÚRA, s.r.o. Dodatok k zmluve O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi dotatok

17.2.2020

320 0287 DHZ SR O poskytovaní dotácií zmluva
3000 16.3.2020

20/37/010/78 ÚPSVaR Prešov O pomoci v hmotnej núdzi zmluva
17.7.2020

361/2020/DPR PSK Nákup stol. do kultúrnej miestnosti zmluva
3000 20.8.2020

759/2020/DPR PSK Údržba a mod. mul. ihriska zmluva
1000 4.9.2020

20/37/012/303 ÚPSVaR Prešov Aktivácia plnoletých členov domácnosti dohoda
4.11.2020

20/37/012/465 ÚPSVaR Prešov Pomoc v hmotnej núdzi dohoda
20.11.2020

20/37/010/199 ÚPSVaR Prešov Pomoc v hmotnej núdzi dohoda
20.11.2020

SR - Štatistický úrad Zmluva o výpôžičke zmluva
30.11.2020

Ing. Lipka Marek Audítorské služby zmluva
300 3.12.2020

27R/2020 C.M.R. Slovakia Zmluva o Dielo - verejny vodovod 1.etapa zmluva
133011,70 8.12.2020

Rok 2019

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
40/010/18 Prima Banka Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/010/18 dodatok

1.2.2019

40/001/19 Prima Banka Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 40/001/19 zmluva

12.2.2019


Mesto Prešov Kupná zmluva - plastové stoličky zmluva
200

PO332019 MASLEN s.r.o. Prenájom inf. a rekl. tabuľ, plachtových bannerov zmluva
700 28.2.2019

Ľubomír Ludvik WINDOORS Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom zmluva

1k 120EUR
2k 180EUR

3.5.2019

Ján Krištof Kupná zmluva - pozemkov zmluva

1664EUR

15.5.2019

ATH-PO Trade s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb zmluva

130 EUR bez DPH

26.6.2019

ATH-PO Trade s.r.o. Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb zmluva

130 EUR bez DPH

26.6.2019

Tomáš Eliaš KZ orná pôda o výmere 1379 m2 zmluva

858,43 EUR

11.10.2019
Ing. Lipka Marek Zmluva o poskytovaní audítorských služieb zmluva
300 EUR 2.12.2019

Dušan Gall, Mária Vargušová Kupná zmluva zmluva
2x282,20 EUR 2.12.2019


Ján Vojtek - V. J - STAV DODATOK č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 21.05.2018 dodatok

 

16.12.2019

Rok 2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
SZN2018038
E-cycling s.r.o.
Zmluva o odpadoch zmluva

30.12.2017


ATH-PO s.r.o.
Ochrana pred požiarom
zmluva
80EUR bez DPH/štvrťrok
1.1.2018


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
zmluva

5.3.2018


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
zmluva

5.3.2018

072PO130200
Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - miestné komunikácie
zmluva
max. 100000EUR 16.3.2018

072PO130150
Pôdohospodárska platobná agentúra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - vodovod
zmluva
137739,54EUR 19.3.2018


DPO SR O poskytnutí dodácii Dobrovoľnej požiarnej ochrany
zmluva
1400
16.4.2018


OZÓN Hanušovce, a.s.
Zmluva o zneškodnení odpadu skládkovaním
zmluva

1.4.2018
31.12.2018

Ján Vojtek, VJ-STAV.
Prestavba obecnej budovy na požiarnú stanicu zmluva
39588,67


V dokumente Kúpna zmluva, pozemky zmluva
3,32 za m2


V dokumente Kúpna zmluva, pozemky zmluva
3,32 za m2


ATH-PO s.r.o. Dodatok č1 zmluvy Ochrana pred požiarom dodatok

2.7.2018
072PO130200
Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - miestné komunikácie
zmluva
max. 100000EUR 3.8.2018


Prima Banka Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) č. 40/010/18 zmluva
115 500 27.8.2018

effective energy s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb GDPR zmluva
118,80 7.12.2018

Rok 2017

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

PrimaBanka Dodatok k zmluve municipálny úver Univerzal dodatok

20.4.2017


Dobrovoľná požiarná ochrana
Dotácia zmluva
1400
20.6.2017

1/2017
RC farnosť Pušovce
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Proč zmluva
300
4.7.2017


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
zmluva

19.7.2017


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte zmluva

19.7.2017

C.M.R. Slovakia Zateplenie a modernizácia OU
zmluva
168804,22
18.7.2017 do 60dní od prevzatia stavby

PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
zmluva

23.8.2017

VodoKap-SK, s.r.o. Zmluva o dielo - stavebný dozor
zmluva
1200 s DPH 31.8.2017

PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
zmluva

28.11.2017


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
zmluva

28.11.2017


PEhAES, a.s.
Zmluva o dielo - Modernizácia športového a relaxačného centre
zmluva
143522,89
29.11.2017
4mes. od termínu nadobudnutia účinnosti.

Ing. Marek Lipka, audítor O poskytnutí služieb - audite účtovnej závierky zmluva
300,00
30.11.2017


FÚRA, s.r.o.
O poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
zmluva

1.1.2018
31.12.2018

Rok 2016

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

Premier Consulting
Zmluva o dielo JO 140-116-1-1 zmluva
448 EUR bez DPH a 6,5% oprávnených nákladov
14.1.2016


Premier Consulting
Zmluva o dielo JO 140-116-1-2 zmluva
100 EUR bez DPH
14.1.2016


Premier Consulting
Zmluva o dielo JO 150216-3-2 zmluva
100 EUR bez DPH
15.2.2016


PLANGAS-TRANS s.r.o.
Zmluva o dielo
zmluva
115510,35
29.2.2016


Úrad vlády SR
Dodatok 1/2016
zmluva
8000
17.3.2016

PEhAES
Zmluva o dielo
zmluva

1.4.2016


Dobrovoľná požiarná ochrana SR
Zmluva 76350
zmluva
700
11.4.2016


Prima Slovakia sro
Zmluva o dielo
zmluva
126660,06
11.4.2016


RIKOSTAV CONTAINER
Soc. zar. a sprchy na futbalovom ihrisku
zmluva
10000,00
2.5.2016
15.10.2016

Ing. Vladimír Uram Rámcova zmluva poskytovaní služieb
zmluva
podľa prác
2.5.2016


PEhAES Zmluva o dielo, dom smútku
zmluva
196078,28
27.5.2016


INTA s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere odpadov
zmluva

13.6.2016


Jan Vojtek
Zateplenie a modernizácia obecnej budovy č. 89
zmluva
15461,83
1.7.2016
31.8.2016

RIKOSTAV CONTAINER Dodatok s zmluve Soc. zar. a sprchy na futbalovom ihrisku dodatok

31.8.2016
15.5.2017

Ing. Marek Lipka, audítor
O poskytnutí služieb - audite účtovnej závierky
zmluva
300
20.10.2016
10.11.2016

Gymnázium sv. Moniky
Zmluva o spolufinancovaní nákladov
zmluva
30EUR/žiak
28.11.2016


AVE Východ
Dodatok k zmluve o nakladaní s kom. odpadom
zmluva

27.12.2016

Rok 2015

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

Premier Consulting
Zmluva o dielo JO 090315 zmluva
996 a 10% oprávnených nákladov (max. 19999)
9.3.2015


Baris
Modernizácia športového relaxačného centra
zmluva
2760
24.4.2015


S 40, s.r.o.
Mandátna zmluva
zmluva
800
9.6.2015


Prima Banka
Zmluva o Municipálnom úvere
zmluva
200
11.6.2015


Ing. Tomaš Velebír
Dodávka projektovej dokumentácie
zmluva
3750
22.6.2015
31.7.2015

PrimaBanka
Zmluva o účte Municipálneho úveru
zmluva

21.7.2015

PrimaBanka
Zmluva Municipálneho úveru Eurofondy
zmluva

21.7.2015

PrimaBanka
Municipálny úver Univerzal zmluva

21.7.2015

Ing. Marek Lipka, auditór
Audit účtovnej závierky
zmluva
300
20.9.2015

Prima Banka Zmluva o grantovom účte
zmluva

19.11.2015

Premier Consulting Dohoda o zrušeni zmluvy JO 090315
zmluva

10.12.2015

Premier Consulting Zmluva o dielo 101215-9-2
zmluva

10.12.2015

Premier Consulting Zmluva o dielo 101215-9-1 zmluva

10.12.2015

DCOM Zmluva o pripojeni k informačnému systému obci a miest
zmluva

11.12.2015

Úrad vlády SR
Zmluva o poskytnutí dotácie
zmluva

11.12.2015

Premier Consulting Zmluva o dielo č. 221215-2-1
zmluva

22.12.2015

Premier Consulting Zmluva o dielo č. 221215-2-2 zmluva

22.12.2015

 

Rok 2014

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

ÚPSVaR
O podmienkach vykonávania menších obecných služieb
zmluva
-- 2.1.2014
splnením záväzkov

GKU
O poskytovanie vybraných súborov údajov z info. systému
zmluva
bezplatne 24.1.2014
31.3.2015
4600054
PPA
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zmluva
max. 20490

do 12 mes.
4600063 PPA
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
zmluva

63468.63

15867.16


do 30.4.2015

Jozef Gall
Motorové vozidla
zmluva
1000.00 31.3.2014
deň pripísania kúpnej ceny

Dušan Gall
Automobil skriňový
zmluva
800.00 31.3.2014
deň pripísania kúpnej ceny
40/016/14
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
zmluva
do 106798,38
13.06.2014
najneskôr 11.06.2015
40/017/14
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
zmluva
do 24588,00
13.06.2014 najneskôr 11.06.2015
40/018/14
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B)
zmluva
do 95202,95
13.06.2014 najneskôr 11.06.2015

Igor Bartoš - stavebná obchodná činnosť
Zmluva o dielo, dozor športové a relaxačné centrum
zmluva
do 500
01.07.2014

Ing. Marek Lipka
Zmluva o poskytnutí služieb - audite účtovnej závierky
zmluva
300
08.11.2014

 

Rok 2013

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17-2013
Správa katastra Prešov
O poskytovani hromadných údajov z katastra nehnuteľností
str1
str2
oslobodený


BONA FIDE Prešov
Dodatok zmluvy na poskytovanie služieb verejného obstarávania a poskytovanie služieb externého projektového manažmentu stiahnuť 3600


CVO, s.r.o.
Mandátna zmluva na vykonanie činnosti spojených s procesom verejného obstarávania stiahnuť


Mesto Prešov
Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu stiahnuť


BONA FIDE Prešov Zmluva na poskytovanie externého projektového manažmentu stiahnuť 840


BONA FIDE Prešov Zmluva na poskytovanie externého projektového manažmentu stiahnuť 600


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
stiahnuť


PrimaBanka Zmluva o grantovom účte
stiahnuť


Súkromné centrúm voľného času Zmluva o spolufinancovaní nákladov...
stiahnuť

21-2013 MARO, s.r.o. Zmluva o dielo - športové relaxačné centrum
stiahnuť 93 402,95

21-2013 www.centralnyvestnik.sk Celoročná reklama na stránke
stiahnuť 201

4600037 Pôdohospodárska platobná agentúra
Zmluva o poskytnuti nenávratného finančného príspevku
stiahnuť max
88 998,65
od podpisu 3.10.2013

 

Rok 2012

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy

BONA FIDE Prešov
Zmluva o spolupráci a poradenstve str1
str2
str3
1500
podpisom

BONA FIDE Prešov
Zmluva na poskytovanie služieb verejného obstarávania a poskytovanie služieb externého projektového manažmentu zip 5 000,00
40/014/109
Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere pdf 7 693,49
51002615940 Východoslovenská distribu?ná, a.s, Zmluva o združenej dodávke elektriny
str1
str2

2.1.2012

OVO-MONT spol. s r. o.
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác zip 100 798,38

OVO-MONT spol. s r. o.
Dodatok s zmluve o dielo jpg

SPP
Zmluva o dodávke plynu č.1 Zmluva
Príloha


SPP
Zmluva o dodávke plynu č.2 Zmluva
Príloha


Slovak Telekom, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok

Ústav info. a prognoz školstva
Darovacia zmluva zmluva

 

Rok 2011

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
10/2011-HÚ
Katastrálny úrad v Prešove
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
oslobodený
40/014/10
Dexia banka
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere úprava zmluvy



A. Vargová
M. Krištofová
Ľ. Kušníriková
Kúpna zmluva
str1
str2
odkúpenie nehnuteľností
342


TISPO a.s.
Zmluva o dielo
verejný vodovod 2 etapa



Jozef Krištof
Zmluva o dielo
dodávka a montáž práce na stavbe: Obecný byt Proč


SPP
Zmluva o pripojení
pripojenie k distribučnej sieti

9/10/2011
Potravinová banka SK
Zmluva o spolupráci
zmluva o spolupráci


A.S.A. Slovensko
Dodatok k zmluve č. S041500031
nakladanie s komunálnym odpadom...