Dejiny obce
4. Novšie obdobie – do reformácie
Hustejšie osídlenie okolia začína príchodom mníchov Božieho hrobu, tzv. krížovníkov, do Chmeľova.
Celý článok...
 
3. Najstaršie obdobie
Najstaršie stopy osídľovania priamo v chotári obce nie sú jasne. Sú iba domnienky na základe určitých správ a nálezísk. Najstaršie stopy osídľovania okolia sú z obdobia staršej a mladšej bronzovej doby a zo staršej železnej doby.
Celý článok...
 
2. Zemepisné položenie
Dedina Proč leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v pramennej oblasti prítokov Sekčova a Tople.
Celý článok...
 
1. Úvod
Čo sú to dejiny? Dejiny, je tá časť obdobia, ktorá sa už stala. Je to život, ktorý ľudia žili pred nami.
Celý článok...
 


Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

ieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky dobudovaním chodníka v centrálnej časti obce popri hlavnej komunikácii vedúcej do obce. Realizácia projektu prispeje k dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, k zvýšeniu estetickej úrovne obce a jej atraktivity pre obyvateľov aj návštevníkov, k podpore marginalizovaných skupín v obci.

Dokument na stiahnutie

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Pondelok 02 Október 2023, 08:17