Dejiny obce
4. Novšie obdobie – do reformácie
Hustejšie osídlenie okolia začína príchodom mníchov Božieho hrobu, tzv. krížovníkov, do Chmeľova.
Celý článok...
 
3. Najstaršie obdobie
Najstaršie stopy osídľovania priamo v chotári obce nie sú jasne. Sú iba domnienky na základe určitých správ a nálezísk. Najstaršie stopy osídľovania okolia sú z obdobia staršej a mladšej bronzovej doby a zo staršej železnej doby.
Celý článok...
 
2. Zemepisné položenie
Dedina Proč leží na južnom okraji Nízkych Beskýd v pramennej oblasti prítokov Sekčova a Tople.
Celý článok...
 
1. Úvod
Čo sú to dejiny? Dejiny, je tá časť obdobia, ktorá sa už stala. Je to život, ktorý ľudia žili pred nami.
Celý článok...